หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

 
 
 
จัดให้มีการคมนาคมที่สะดวก
จัดให้มีน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร
พัฒนาส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมอนามัยครอบครัว
การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย
การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228