หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558
 
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ
      และพัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑ์
    การส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม/กองทุนและพัฒนา
      แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนในชุมชน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า และป้องกันแก้ไขโรคติดต่อในตำบล
    ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย และส่งเสริมจัดตั้งชมรม
      สุขภาพในตำบล
 
 

       
 
       
    ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
    เพื่อช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
 
 

       
 
       
    ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
    ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player