หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558
 
 
 
       
 
       
    การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป
    ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเมือง การบริหาร
      การปกครอง และช่วยเหลือราษฎร
 
 
       
 
       
    ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
 
 

       
 
       
    ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน
      ภายในหมู่บ้าน
    พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบจราจร จัดทำป้าย/ซุ้ม และระบบสื่อสารต่างๆ
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคาร ศาลา เมรุ ที่พัก และสำรวจ/จัดซื้อ ที่ดิน
 
 
       
 
       
    การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย
    การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างจิตสำนึก ตระหนักในการ
      จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player