หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 


นางสุจารี หล่ายแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
โทร : 062-3085548
 
สำนักปลัด
 


นางสุจารี หล่ายแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-4075535


นางจันทร์จิรา เครือสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววรรณวิไล คำบุญเกิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวจิราวรรณ สันป่าแก้ว
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายจักรพงษ์ ใจพรมมา
นิติกรชำนาญการ


นายธนัท สุนทราพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววรรณภา ประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228