หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
นางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 


นางปริยลักษณ์ เผ่าพงษ์
ปลัด อบต.ทุ่งน้าว
 
 


นางสุจารี ปัญญาวิกิจตระกูล
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางจันทร์จิรา เครือสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววรรณวิไล คำบุญเกิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายชยางกูร เกี๋ยงหนุน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายจักรพงษ์ ใจพรมมา
นิติกรปฏิบัติการ


นายธนัท สุนทราพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววรรณภา ประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-6453228