หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุจารี หล่ายแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
โทร : 062-3085548
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุจารี หล่ายแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 062-3085548
นายสมพงษ์ อินจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-4075535
นายวิเชียร ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8558058
 
 
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน