หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตตำบลทุ่งน้าว มีลักษณะการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความกลมเกลียว สามัคคี ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งในตำบลมีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้ตำบลทุ่งน้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี น้ำดี เอื้อต่อการทำการเกษตรของชาวบ้าน
 
 
ศาสนสถานในเขตตำบลทุ่งน้าว มีดังนี้
  วัด จำนวน 2 แห่ง
  สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
  มีสถานศึกษา      จำนวน     4       แห่ง ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
  โรงเรียนบ้านวัดร่องเย็น
 
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน
  ลูกจ้าง จำนวน 4 คน
  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 95 คน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
ชาวตำบลทุ่งน้าว มีประเพณีที่สำคัญ ดังนี้      
  ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าแม่นางสิบสอง      
 
 
  หน่วยบริการประชาชน (ด่านตรวจนางฟ้า) จำนวน 1 แห่ง
  มีรถบรรทุกนํ้า จำนวน 1 คัน
  มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
    (อปพร.)      
  มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 133 คน
    (อปพร.)      
  มีชุดรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 150 คน
    ประจำหมู่บ้าน (ชรบ)      
  มีสมาชิกชมรมตำรวจบ้าน จำนวน 150 คน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228