หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เตือน [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 76  
 
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา อบต.ทุ่งน้าว ปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศอบต.ทุ่งน้าว เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.ทุ่งน้าว ปี2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศอบต.ทุ่งน้าว เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2 )พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
แนวทางการในการขอใช้บัญชี [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศง2560 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศอบต.ทุ่งน้าว เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร ปี2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ทุ่งน้าว ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศอบต.ทุ่งน้าวเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศอบต.ทุ่งน้าวเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ กถ.เรื่องหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
(1)    2    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228