หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
นางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  8 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  27 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ยาว 400 เมตร   27 มี.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ยาว 5 เมตร   27 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ยาว 82 เมตร   27 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ยาว 11 เมตร   27 มี.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ยาว 60 เมตร   27 มี.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ยาว 100 เมตร   27 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ยาว 400 เมตร  26 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ยาว 5 เมตร  26 มี.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ยาว 82 เมตร  26 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ยาว 11 เมตร  26 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ยาว 60 เมตร  26 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ยาว 100 เมตร  26 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  26 มี.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  26 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  26 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  24 มี.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว  26 ก.พ. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยปูเลย หมู่ที่ 3 บ้านร่องเย็น ตำบลทุ่งน้าว  25 ก.พ. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-6453228