หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6   8 พ.ค. 2562 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด และพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2562 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางะบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6   8 พ.ค. 2562 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด และพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมุ่ที่ 6   8 พ.ค. 2562 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งน้าว หมู่ที 2   8 พ.ค. 2562 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งน้าว หมู่ที 2   8 พ.ค. 2562 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งน้าว หมุ่ที่ 1   8 พ.ค. 2562 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 1   8 พ.ค. 2562 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 1   8 พ.ค. 2562 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5   8 พ.ค. 2562 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านร่องเย็นหมู่ที่ 5   8 พ.ค. 2562 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5   8 พ.ค. 2562 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งน้าว   2 พ.ค. 2562 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งน้าว   2 พ.ค. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2   30 เม.ย. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   15 มี.ค. 2562 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   คุณลักษณะเฉพาะ Spec และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   15 มี.ค. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางจีดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   15 มี.ค. 2562 99
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player