หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
นางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  16 ก.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  14 ก.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5  11 ก.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4  11 ก.ย. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมตำบลทุ่งน้าว  10 ก.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมตำบลทุ่งน้าว  10 ก.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมตำบลทุ่งน้าว  10 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5  2 ก.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5  2 ก.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5  2 ก.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5  2 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5  2 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4  2 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4  2 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4  2 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4  2 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4  2 ก.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น ม.5  1 ก.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น ม.5  1 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็น ม.5  1 ก.ย. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-6453228