หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   11 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561   24 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561   24 มิ.ย. 2562 20
ข่าวสรรหาบุคลากร   การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วรราชการภายใน อบต.ทุ่งน้าว   24 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   24 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   19 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   19 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.ทุ่งน้าว   17 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2562   17 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2562   7 มิ.ย. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6   8 พ.ค. 2562 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด และพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2562 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางะบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6   8 พ.ค. 2562 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด และพร้อมบ่อพักตะกอน บ้านทุ่งน้าว หมุ่ที่ 6   8 พ.ค. 2562 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งน้าว หมู่ที 2   8 พ.ค. 2562 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งน้าว หมู่ที 2   8 พ.ค. 2562 51
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player