หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
นางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น. ดังนี้
หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 15.03 น. โดย คุณ วรรณภา ประดิษฐ์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-6453228