หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
นางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 


นายมงคล ได้พร
ประธานสภา อบต.ทุ่งน้าว
 


นายนันชา ร่องศักดิ์
รองประธานสภา อบต.ทุ่งน้าว


นางกมลชนก ปั้นสุวรรณ
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งน้าว
 
 
 


นายจรัญ สมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสัญญา อิ่นคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายเสถียร ร่องเสอียบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายมนูญ ร่องเสอียบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางศรสวรรค์ เทศพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสภาพ ใจเหิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายเมืองคำ สมใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางพันภา ผิวขำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-6453228