หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
นางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 


นายวัตชัย ศรีมูล
กำนันตำบลทุ่งน้าว
 


นางจุฬามณี สุขสวัสดิ์
สารวัตรกำนัน


นายลือ มะลิลา
สารวัตรกำนัน


นางจรรยา จี๋นา
ผู้ช่วยกำนัน


นางปานไพลิน พรมบจันทร์
ผู้ช่วยกำนัน


นายชุมพล ต้าวขวดแก้ว
ผู้ช่วยกำนันฝ่ายรักษาความสงบ


นางเจนจุรา ประเดชบุญ
แพทย์พระจำตำบล
 
 


นายศักดิ์ สมศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายคูณดี ทะคำสอน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางอรวรรณ โลกคำลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายเกียรติ หล่ายหก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายมนัส พิชัยเสน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายสมบูรณ์ แก้ววรรณะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายวัชรกรณ์ เทศพุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายสมนึก ใจดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นางทับทิม เดือดดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายนิคม หล่ายแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายธนานพ ใจเหิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายบุณเทียน กัณทะโฮ้ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสมบูรณ์ ขอยพืช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นางศรีเวียน เนตรดำรงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสำราญ อุปกิจ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-6453228