หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านปิน   จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์บนอินเตอร์เน็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.นาพูน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร่หลวง ตำบลนาพูน กว้าง 4-6 เมตร ยาว 4,153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,612 ตารางเมตร จำนวน 6 สาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
อบต.นาพูน   ซื้อวัสดุโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.แม่จั๊วะ   จ้างปรับปรุงทางลูกรัง จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6,10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ห้วยโรง   ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ห้วยโรง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ตำหนักธรรม   จ้างจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ อบต.ตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ดอนมูล   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ตั้งแต่บ้านนางศศิธันว์ ศรีลอ ถึงที่นายเอกวิทย์ สวิง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.บ้านกลาง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลับแลง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.แม่ป้าก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.61-0007 สายบ้านแม่จอก หมู่ที่ 8 -บ้านแม่สิน (ตำบลแม่เกิ๋ง) ตำบแม่ป้าก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
อบต.เหมืองหม้อ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.เตาปูน   จ้างปรับปรุงและขยายช่องสัญญาณกล้องวงจรปิด CCTV ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ทต.ทุ่งโฮ้ง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.แม่พุง   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ไทรย้อย   ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กลุ่มสวนเกษตรกรบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ไทรย้อย   ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กลุ่มสวนเกษตรกรบ้านปากปาน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ไทรย้อย   ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กลุ่มสวนเกษตรกรบ้านปากปาน หมู่ที่ 9 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ไทรย้อย   ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กลุ่มสวนเกษตรกรบ้านปากปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ไทรย้อย   ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กลุ่มสวนเกษตรกรบ้านปากปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,092
 
 
 

 
  ท่่านต้องการให้ อบต.ทุ่งน้าว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228