หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้อผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุง (ทรายอะเบท) ทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w ขนาดบรรจุ ซองละ 50 กรัม (500 ซอง ต่อ 1 ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านร่องเย็น หมู่ 5 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพรj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักตะกอน บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาติดตั้งรางรับน้ำฝนหลังคาบริเวณด้านข้างตัวอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว ปริมาณงานรางน้ำฝน ขนาด ? 6 นิ้ว ยาว 19.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]ซื้อยางนอก ขนาด 215 /70 R15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32