หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง   ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.ทุ่งโฮ้ง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.แม่ยม   ซื้อจัดซื้อกระติกเก็บวัคซีน มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่า ขนาดภายนอกกว้าง 23.25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 27.50 เซนติเมตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ป่าสัก   จ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะตามโครงการประเพณีไหว้สาเจ้าหลวงหมื่นด้งนคร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.เตาปูน   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งแค้ว   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.สูงเม่น   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๕๒๗ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งแค้ว   ซื้อเวชภัณฑ์ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๔๕๐ โดส ๆ ละ ๓๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.-บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ต้าผามอก   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.วังชิ้น   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.วังชิ้น   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.เตาปูน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่แรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ไผ่โทน   จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.สูงเม่น   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 5527 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.แม่เกิ๋ง   ซื้อวัสดุเพื่อกั้นกักเก็บน้ำช่วงฤดูแล้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.แม่เกิ๋ง   จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งเพ่ื่อกั้นกักเก็บน้ำช่วงฤดูแล้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.แม่ปาน   ซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก ชนิด ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลังๆละ ๔,๘๐๐.- บาท , จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัวๆละ ๙๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.หนองม่วงไข่   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ถนนเทศบาล บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.ห้วยอ้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 3 ซอยโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ทต.วังชิ้น   ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 1677
 
 
 

 
  ท่่านต้องการให้ อบต.ทุ่งน้าว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228