หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งน้าว
www.Thungnow.go.th
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ศาลนางสิบสอง
ปฏิมากรรมลิลิตพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้าว
การศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมอนาคตเด็กไทย
วัดร่องเย็น
วัดทุ่งน้าว
ผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งน้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
บริเวณตำบลทุ่งน้าวเดิมได้ก่อตั้งเป็นชุมชนเล็กๆในราวรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ประมาณปี 2431 ได้ทำการพัฒนาหมู่บ้านและเปลี่ยนชื่อจากหมู่บ้านน้ำจำ เป็นบ้านทุ่งน้าว ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สาเหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านทุ่งน้าว เพราะว่าบริเวณพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี โดยเฉพาะข้าวเหนียวมีความเจริญงอกงามจนรวงข้าว โน้มลงถึงพื้นดินชุมชนจึงขนานนามชุมชนของตนเองว่า ตำบลโต้งน้าว และในปัจจุบันเป็นตำบล ทุ่งน้าว โดยมีความหมายว่าทุ่งน้าวมีความอุดมสมบูรณ์จนผลผลิตโน้มลงดินเพราะเมล็ดข้าว มีน้ำหนักมาก
 
 
 
ตำบลทุ่งน้าว เป็นตำบลหนึ่งใน 9 ตำบล ของอำเภอสอง ได้แยกจากตำบลบ้านหนุน ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2540 ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 (ร้องกวาง - งาว) อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งตำบลประมาณ 28,987.50 ไร่ หรือ 46.38 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    3,488     คน แยกเป็น
  ชาย 1,722 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37
  หญิง 1,766 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      1,252     ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย       75.20      คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ จด อบต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
  ทิศตะวันออก จด อบต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่  
ทิศใต้ จด อบต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
  ทิศตะวันตก จด ทต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่  
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทุ่งน้าว เป็นที่ราบสูงผสมผสานที่ราบต่ำบางส่วน มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออก พื้นที่ราบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ำยมไหลผ่านทางทิศตะวันตกของพื้นที่
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
  1 บ้านทุ่งน้าว 184 241 236 477  
2 บ้านทุ่งน้าว 360 490 503 993
  3 บ้านร่องเย็น 177 264 279 543  
4 บ้านเด่นนางฟ้อน 116 169 150 319
  5 บ้านร่องเย็น 211 288 310 598  
6 บ้านทุ่งน้าว 204 270 288 558
               
  รวม 1,252 1,722 1,766 3,488
 
*****ข้อมูลจำนวนประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558
 
 
ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศของตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดอยู่ในประเภทที่มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 40 องศาเซลเซียส
ช่วงระยะเดือน มิถุนายน - กันยายน เป็นช่วงฤดูฝน
ช่วงระยะเดือน ตุลาคม - มกราคม เป็นช่วงฤดูหนาว
ช่วงระยะเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลทุ่งน้าว มีอาชีพทางเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าวโพด ข้าว พริก ปลูกมะละกอ ปลูกยาง ด้านปศุสัตว์ จะเลี้ยงไว้บริโภคและจำหน่าย ได้แก่ โค เป็ด ไก่ สุกร เลี้ยงปลาในบ่ดิน ฯลฯ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-645-3228